Čtyřkřídlý dvoupatrový objekt kolem malého nádvoří, se dvěma nárožními věžemi ve východním průčelí, stojí v dominantní poloze na hraně terénního stupně nad náměstím. Z interiérů je nejzajímavější hlavní sál s lunetovou klenbou a salla terrena s bohatou štukovou výzdobou. V některých místnostech druhého patra se dochovaly fragmenty renesančních nástěnných maleb s květinovým dekorem.

Původní gotický hrad zaujímal mírně větší plochu než dnešní zámek. Zámek byl několikrát přestavěn až do současné barokní podoby. Po 2.světové válce sloužil zámek krátkou dobu jako sanatorium pro válečné veterány, v 50. letech byl utočištěm pro korejské děti a do roku 1976 zde byl domov mládeže. Roku 1976 zámek zachvátil zničující požár a zřícenina měla být zbořena. Naštěstí se tak nestalo a od 80. let probíhá postupná obnova.

V současné době je zámek z velké části přístupný veřejnosti. Zvláštností jsou prohlídky bez průvodce nebo noční prohlídky s lucernou. Zámek je ve správě NPÚ a je nemovitou kulturní památkou.

 zamek 02