V obci se dochovalo velké množství barokních a klasicistních domů i řada staveb lidové architektury, většinou s roubeným nebo zděným přízemím a patrem z hrázděné konstrukce. K nejvýznamnějším patří dům č.p. 15, 16 a 19 v Podhradní ulici a č.p. 44 v Široké ulici (směr Jeřeň). Ukázkami prostého obydlí jsou domy č.p. 47 v Dolní ulici i klasicistní č.p. 56 v Horní ulici, s hrázděnými štíty.

Patrový dům č.p. 82 v Růžové ulici tvoří roubené přízemí a patro z hrázděné konstrukce, dům č.p. 115 na Trhovém náměstí má přízemí i patro roubené a štítovou stranu směrem do Karlovarské ulice dekorativně obloženou eternitovými šablonami. Na Trhovém náměstí je také pozdně barokní dům č.p. 130 s přízemím ze smíšeného zdiva, patro z hrázděné konstrukce, stejně jako sousední č.p. 132 s klasicistně upravenou fasádou.

 drevenka