Venkovská usedlost - Náměstí č.p. 119

Patrový venkovský dům s polovalbovou střechou (dnes sídlo obecního úřadu a pošty) se nachází na náměstí, do kterého směřuje průčelím o 5 osách. Jedná se o barokní objekt z poloviny 18. století, jenž prošel úpravami na počátku 19. století. Původně se jednalo o panský dům, později hostinec nebo řeznictví.

V současné době je budova nově upravena, v patře naleznete kancelář starosty, účetní, pokladnu a obecní knihovnu. V přízemí je zasedací místnost a pošta.

Budova je nemovitou kulturní památkou.

radnice 1