Barokní chrám stojí v dominantní poloze jihozápadně od zámku, nedaleko od vstupní brány do zámeckého parku. Centrální stavbu čtvercového, uvnitř oválného půdorysu s dvojicí věží postavil v letech 1722 - 1728 italský architekt Giovanni Antonio Biano Rossa, který ve Valči působil v letech 1701 – 1732.

Výstavba nového kostela je poprvé zmiňována již v závěti tehdejšího vlastníka zdejšího panství, hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu, z roku 1710, ve které se uvádí, že si hrabě přeje být pohřben v kryptě nově postaveného kostela. V roce svého úmrtí (1718) nechal hrabě vyrovnat návrší nedaleko zámku, kde následně vzniklo staveniště kostela.

Exteriér kostela i veškerá vnitřní výzdoba a vybavení bylo značně poničeno vandaly, později, v letech 2009-11, byl zchátralý kostel rekonstruován a je nemovitou kulturní památkou.

 barokni valec 01