Hřbitov - Podbořanská ulice

Další z více církevních staveb na uzemí obce je hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné z roku 1751, stojící v areálu hřbitova na jihovýchodním okraji městečka. Areál je složen z kostela (kaple), ohradní zdi a dvou bran. Kostel byl postaven v pozdně barokním slohu na popud valečského faráře Mathäuse Georga Manitzera, který byl na své přání pohřben pod oltářem.

V současné době je areál v dobrém stavu po rekonstrukci, od roku 1958 nemovitá kulturní památka.

kaple Marie