Hospic - Karlovarská ulice č.p. 5

Patrová stavba na nižší terase jižně od zámku byla postavena v letech 1738 - 1741 v barokním slohu. Kamenný vstupní portál nese štampachovský alianční znak. Interiér plochostropý s částečně dochovanou původní dispozicí. Budova byla využívána jako panský špital pro šest mužů a šest žen, založil Johan Ferdinand Kager-Globen. Později sloužila k různým účelům, například jako kino nebo škola.

Hospic byl částečně opraven, aby se zabránilo jeho devastaci. V současné době na svoji rekonstrukci teprve čeká. Jde o nemovitou kulturní památku.

hospic 01