Středem samotného městečka je trojúhelníkové náměstí, kterému dominuje farní kostel Narození svatého Jana Křtitele.

Při severní straně lodi je umístěna pohřební kaple sv. Štěpána a barokní kaple Božího hrobu, po jižní straně je umístěna sakristie. V průčelí je renesanční hranolová věž s dřevěnou nástavbou zvonice a ochozem věžníka, završená masivní střechou neobvyklého tvaru. V interiéru kaple Štampachů se dochoval epitaf a cenný soubor 11 náhrobníků ze 17. století. Složitý půdorys kostela vznikl postupnými přístavbami. Na celkové barokizaci kostela se zřejmě podílel i G. A. Bianno Rossa. Před jižní stranou kostela jsou umístěny tři sochy, svatý Jan Nepomucký, svatý Jan Křtitel a svatý Antonín Paduánský.

Během 2. pol. 20. století kostel velmi zchátral, opraven byl v letech 1993-2001, významnou měrou i z prostředků věnovaných původními německými obyvateli. Kostel sv. Jana Křtitele je nemovitou kulturní památkou.

Uprostřed náměstí naproti kostelu stojí mariánský sloup se sochou Panny Marie z počátku 18.století.

Slavnosti kvetu 162